Gerekli Evraklar

# Evrak Adres
1 2023 Eğitim Vizyonu İndir
2 Ek 1. MEB Okul Öncesi Eğitim Programı Gelişim Gözlem Formu İndir
3 Ek 2. MEB Okul Öncesi Eğitim Programı Gelişim Raporu İndir
4 Ek 3. MEB Okul Öncesi Eğitim Programı Aylık Eğitim Planı Formatı İndir
5 Ek 4. MEB Okul Öncesi Eğitim Programı Etkinlik Planı Formatı İndir
6 Ek 5. MEB Okul Öncesi Eğitim Programı Kavramlara Aylık Eğitim Planlarında Yer Verme Durumu Çizelgesi İndir
7 Ek 6. MEB Okul Öncesi Eğitim Programı Kazanım ve Göstergelere Aylık Eğitim Planlarında Yer Verme Durumu Çizelgesi İndir
8 Ek 7. MEB Okul Öncesi Eğitim Programı Belirli Gün ve Haftalar Listesi İndir
9 Ek 8. MEB Okul Öncesi Eğitim Programı Yarım Günlük Eğitim Akışı Formatı İndir
10 Ek 9. MEB Okul Öncesi Eğitim Programı Tam Günlük Eğitim Akışı Formatı İndir
11 Ek 10. MEB Okul Öncesi Eğitim Programı Örnek Yarım Günlük Eğitim Akışı İndir
12 Ek 11. MEB Okul Öncesi Eğitim Programı Özel Gereksinimli Çocukları Desteklemede Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar İndir
13 Ekler İndir
14 MEB 2013 OÖE Programı İndir
15 MEB OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI DENETİM REHBERİ İndir
16 MEB OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI İndir
17 MEB OÖE 36-72 AYLIK ÇOCUKLARIN BİLİŞSEL GELİŞİM ÖZELLİKLERİ İndir
18 ÖĞRETMEN NÖBET ÇİZELGESİ İndir
19 ÖĞRETMEN NÖBET ÇİZELGESİ (KULÜP) İndir
20 ÖĞRETMENLERİN GÖREVLERİ (Tebligat için) İndir
21 DEVAM TAKİP ÇİZELGESİ (Öğretmen) İndir
22 ÖĞRENCİ YOKLAMA ÇİZELGESİ İndir
23 KOMİSYON GÖREV DAĞILIMI ÇİZELGESİ İndir
24 BELİRLİ GÜN VE HAFTALAR GÖREV DAĞILIMI ÇİZELGESİ İndir
25 BOY VE KİLO TAKİP ÇİZELGESİ İndir
26 AİLE İLETİŞİM BİLGİLERİ ÇİZELGESİ İndir
27 SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARI VELİ İZİN DİLEKÇE ÖRNEĞİ İndir
28 SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARI VELİ İZİN DİLEKÇE ÖRNEĞİ (PDF) İndir
29 VELİ TOPLANTISI DİLEKÇE (1. Dönem) İndir
30 ZÜMRE ÖĞRETMENLER TOPLANTISI (1. Dönem) İndir